Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Voorwaarden gele koorts registratie:

Sinds 1 december 2008 moeten reizigersadvies- en vaccinatiebureaus en huisartspraktijken die reizigersadviezen geven zich bij het LCR aanmelden voor een gele koorts registratie. Alleen vaccinatiebureaus en huisartspraktijken die aan de wettelijke voorwaarden voldoen zoals gesteld in de regeling publieke gezondheid (PG/.ZP-2.892.655) bij de nieuwe Wet publieke gezondheid (Wpg, Staatscourant 28 november 2008) kunnen zich registreren als gele koorts centrum. Een samenvatting en toelichting op de relevante wetteksten vindt u hier. Concreet betekent dit dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan wanneer er een aanvraag wordt ingediend voor een gele koorts registratie:

  • de locatie van het vaccinatiecentrum of de huisartspraktijk waarop de gele koorts registratie wordt aangevraagd dient een abonnement te hebben op de landelijke protocollen reizigersadvisering van het LCR.
  • de naam van de arts die verantwoordelijk is voor het gele koortsstempel (dit is de eindverantwoordelijk arts van het vaccinatiebureau of de huisartspraktijk) dient bekend te zijn bij het LCR.
  • deze eindverantwoordelijk arts dient de basisopleiding tot reizigersgeneeskundig (huis)arts te hebben voltooid.
  • deze eindverantwoordelijk arts dient na het behalen van de basisopleiding tot reizigersgeneeskundig (huis)arts te voldoen aan de LCR nascholingsnorm. De norm is gesteld op 40 uur LCR gecertificeerde nascholing in 5 jaar (dit komt neer op gemiddeld 8 uur per jaar).
  • naast het voldoen aan de opleidingseisen kunnen artsen zich ook inschrijven in het LCR Kwaliteitsregister (dit is niet wettelijk verplicht). De inschrijving in het Kwaliteitsregister wordt zichtbaar gemaakt op www.lcr.nl waardoor het ook voor cliёnten duidelijk is dat de eindverantwoordelijk arts van een vaccinatiebureau voldoet aan de LCR Kwaliteitscriteria betreffende de indicatiestelling voor gele koortsvaccinaties. Registratie in het LCR Kwaliteitsregister dient apart te worden aangevraagd.


Op www.lcr.nl onder Vaccinatie adressen kunt u zien of een locatie gele koorts geregistreerd is.   

 

 

 

 

Disclaimer       Contact