Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts en Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen opgesteld.

Vanaf 2014 zijn de kwaliteitsnormen voor aanbieders van (na)scholing voor artsen apart gepubliceerd in de Kwaliteitsnormen Opleiding en Nascholing voor Nascholingaanbieders.

 

Certificering opleidingen artsen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen bij de KwaliteitsConsilium voor artsen om zodoende certificering te verkrijgen. (aanvraagformulier voor certificering).

 

Certificering opleidingen verpleegkundigen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen bij het KwaliteitsConsilium voor verpleegkundigen om zodoende certificering te verkrijgen. (aanvraagformulier voor certificering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact