Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen voor reizigersgeneeskundig (huis)artsen en Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen opgesteld.

Vanaf 2014 zijn de kwaliteitsnormen voor aanbieders van opleiding en nascholing aan professionals apart gepubliceerd. U vindt de actuele versie in de Kwaliteitsnormen Opleiding en Nascholing voor Nascholingaanbieders.

Certificering opleidingen artsen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen door KwaliteitsConsilium voor artsen en verpleegkundigen om zodoende certificering te verkrijgen. Het aanvragen van certificering voor een basisopleiding of nascholing gebeurt via de webapplicatie PE-online. Op de website van het LCR --> www.mijnlcr.nl --> tabblad ‘kwaliteit’ staat een link naar PE-online. Via deze link komt u op de inlogpagina voor PE-online.


Certificering opleidingen verpleegkundigen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen bij het KwaliteitsConsilium voor verpleegkundigen om zodoende certificering te verkrijgen. Het aanvragen van certificering voor een basisopleiding of nascholing gebeurt via de webapplicatie PE-online.
Op de website van het LCR --> www.mijnlcr.nl --> tabblad ‘kwaliteit’ staat een link naar PE-online. Via deze link komt u op de inlogpagina voor PE-online.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact