Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Wat heeft het LCR te bieden?

 • Actuele richtlijnen en informatie per land over vaccinaties en malariaprofylaxe.
 • Gestandaardiseerde voorlichtingsinformatie over gezondheidsrisico’s, vaccinaties en malariaprofylaxe voor huisartsen en vaccinerende instellingen.
 • Intake- en andere formulieren voor vaccinatiecentra (die in een eigen vorm kunnen worden verspreid).
 • Informatie over ziekten en gezondheidsgerelateerde problemen van reizigers.
 • Periodieke informatie door middel van een bulletin.
 • Snelle relevante informatie per e-mail bij het uitbreken van epidemieën in het buitenland.
 • Telefonische helpdesk waar aangesloten professionals terecht kunnen met vragen die niet in de protocollen zijn terug te vinden. (Apothekers kunnen het LCR benaderen voor achtergrondinformatie, maar dienen voor vragen omtrent de indicatiestelling zich te richten tot de voorschrijvend (huis)arts).

Wie kunnen bij het LCR terecht?

 • Artsen en verpleegkundigen van GGD'en, travel clinics, ziekenhuizen en bedrijfsgeneeskundige diensten.
 • Huisartsen
 • Reisorganisaties en hun koepels
 • Apothekers
 • Individuele reizigers kunnen niet bij het LCR terecht

 

Voor de verschillende abonnementtypen, zie menu. Aanmelden voor een abonnement kan via www.mijnlcr.nl.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact