Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


 Fotobalk.jpg


Totstandkoming protocollen en richtlijnen

De LCR-richtlijnen worden opgesteld in verschillende werkgroepen: een werkgroep malariaprofylaxe (MWG), een vaccinatiewerkgroep (KWG), een kwaliteitsconsilium voor artsen en verpleegkundigen en een werkgroep verpleegkundigen reizigersadvisering (WVR). In deze groepen participeren experts die al dan niet eveneens zitting hebben in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering  

Organogram 2017.jpg

  

Brede Werkgroep Reizigersadvisering

De Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) vertegenwoordigt als centrale werkgroep de beroepsgroep reizigersadviseurs in Nederland. De richtlijnen die door de werkgroepen zijn opgesteld worden in de Brede Werkgroep al dan niet definitief vastgesteld. Richtlijnen worden uitsluitend gepubliceerd als ze door de Brede Werkgroep zijn geaccordeerd.

Vanwege het brede professionele draagvlak beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de LCR-protocollen als de geldende landelijke reizigersadviezen. Ze voldoen aan de criteria van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en zijn medebepalend voor het leveren van verantwoorde zorg op het gebied van de reizigersadvisering.

In de Brede Werkgroep zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd:

 


Disclaimer       Contact