Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 


 Fotobalk.jpg


Totstandkoming landelijke richtlijnen

De LCR-richtlijnen worden opgesteld door verschillende werkgroepen: de Malaria werkgroep, de Kleine werkgroep (medisch inhoudelijk), een Kwaliteitsconsilium voor artsen en verpleegkundigen en een Werkgroep verpleegkundigen reizigersadvisering. In de verschillende werkgroepen participeren experts die al dan niet eveneens zitting hebben in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering.

Organogram LCR 2017.jpg  

Brede Werkgroep Reizigersadvisering

De Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) vertegenwoordigt als centrale werkgroep de reizigersgeneeskundig (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen in Nederland. De richtlijnen die door de LCR werkgroepen zijn opgesteld worden in de Brede Werkgroep al dan niet definitief vastgesteld. Richtlijnen worden uitsluitend gepubliceerd als ze door de Brede Werkgroep zijn geaccordeerd.

Zolang de Brede Werkgroep een afspiegeling is van het werkveld beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de LCR-richtlijnen als de geldende landelijke reizigersadviezen.

 


Disclaimer       Contact