Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg

 

In de reizigersadvisering wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen voor (huis)artsen opgesteld.


Sinds 2005 kunnen artsen die aan de kwaliteitsnormen voldoen zich laten registreren als reizigersgeneeskundig (huis)arts in het LCR Kwaliteitsregister. De voorwaarden voor (her)registratie worden vastgesteld door het LCR.


Eerste registratie

Voor het indienen van een eerste registratie kunt u via mijnlcr.nl inloggen. De eindverantwoordelijk arts van de locatie waar u werkzaam bent dient u hiervoor eerst toe te voegen (als persoon) in MijnLCR. Vervolgens vindt u onder het tabblad kwaliteit de optie ‘LCR registratie’. Hier kunt u uw registratieverzoek indienen. Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.


Herregistratie

Geregistreerde reizigersgeneeskundig (huis)artsen krijgen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn bericht van het LCR met een verzoek zich te herregistreren. Voor het indienen van herregistratie kunt u, na het inloggen op mijnlcr.nl via het tabblad kwaliteit onder 'scholing en herregistratie' een link naar uw nascholingsdossier vinden. Binnen uw nascholingsdossier kunt u alle gevolgde nascholing toevoegen en vervolgens uw herregistratieverzoek indienen. Hiervoor is ook een verklaring werkzaamheden nodig, deze kunt u hier downloaden.
Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, kunt u een verzoek tot herregistratie indienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen voor artsen.

Kosten
De kosten voor een registratie of een herregistratie in het LCR kwaliteitsregister bedragen in 2023 €250,= exclusief BTW. Dit is voor de gehele registratieperiode van 5 jaar.


Voldoen aan de nascholingsnorm

De nascholingsnorm van het LCR kwaliteitsregister is 40 uur LCR gecertificeerde nascholing per 5 jaar (8 uur per jaar). Om te zien welke scholingen LCR gecertificeerd zijn, kunt u in het menu klikken op 'Overzicht (na)scholing'. Wist u dat naast het volgen van LCR gecertificeerde nascholing er ook andere manieren zijn om punten te behalen voor de herregistratie? Zie hiervoor de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundig (huis)artsen.

 

 

 

Disclaimer       Contact