Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 

Fotobalk.jpg

 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) houdt zich bezig met preventie van ziekte bij reizigers, ook wel reizigersadvisering genoemd. Het LCR richt zich primair op de professionals die de reiziger adviseren, maar adviseert ook reisbureaus en touroperators. De website www.mijnlcr.nl bevat informatie voor professionals en de website www.lcr.nl bevat informatie voor reizigers.

De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor een verantwoorde uitvoering van reizigersadvisering, kwaliteitsnormen voor opleiding- en nascholing van professionals en stelt richtlijnen op voor vaccinaties, bescherming tegen malaria en andere preventieve maatregelen. De richtlijnen worden verspreid onder vaccinerende instellingen en huisartsenpraktijken die bij het LCR zijn aangesloten.

 

Bureau LCR en Stichting LCR

Het Bureau van het LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR en van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering. Het Bureau is in 1996 opgericht als samenwerkingsproject van GGD Nederland en de GGD Amsterdam. In 2001 zijn de activiteiten van het Bureau ondergebracht in een Stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen.

 
LCR bestuur

·
Mw. Annette de Boer (voorzitter), Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden, benoemd op voordracht van GGD GHOR Nederland

· Mw. C. van Ruitenbeek (penningmeester), Teammanager team Seksuele gezondheid en Reizigers & Vaccinaties bij GGD Gelderland-Zuid, benoemd uit het midden van de GGD

· Dhr. B. van Veldhuijzen van Zanten, Managing Director bij KLM Health services, benoemd op voordracht van één van de niet-GGD gerelateerde grote vaccinatie instellingen

· Mw. M. Keuter, Internist-infectioloog bij Radboud UMC en voorzitter BWR, benoemd op bindende voordracht door de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR)

· Dhr. H. Schilthuis, Global Director Health bij Heineken International, benoemd op bindende voordracht van de Contactgroep Bedrijven met Overzeese Belangen (CBOB)

 
Adviserende LCR bestuursleden

·         Dhr. R. Hoogenbosch, Partner bij PreventVaccins, Vaccinaties Op Reis en Medi Prevent

·         Dhr. B. Prins, Huisarts bij Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Gelderlandplein

·         Mw. A. Schreijer, Hoofd afdeling Infectieziekten bij GGD Amsterdam
 

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door: mw. D. Wattel van GGD GHOR Nederland.


 
 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact