Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 

Fotobalk.jpg

 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) houdt zich bezig met preventie van ziekte bij reizigers, ook wel reizigersadvisering genoemd. Het LCR richt zich primair op de medici en andere gezondheidswerkers die de reiziger ter zake adviseren, maar adviseert ook reisbureaus en touroperators. De website www.mijnlcr.nl bevat informatie voor professionals en de website www.lcr.nl bevat informatie met name voor reizigers.

De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor vaccinatiebureaus en opleidingen en stelt richtlijnen op voor vaccinaties, malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen. De richtlijnen worden verspreid onder artsen, apothekers en vaccinerende instellingen die bij het LCR zijn aangesloten.

Bureau LCR en Stichting LCR

Het Bureau van het LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR en van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering. Het Bureau is in 1996 opgericht als samenwerkingsproject van GGD Nederland en de GGD Amsterdam. In 2001 zijn de activiteiten van het Bureau ondergebracht in een Stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact