Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Het LCR certificeert alleen basisopleidingen en nascholingen voor reizigersgeneeskundig (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen. Voor andere professionals die zich met reizigersadvisering bezighouden beoordeelt het LCR geen scholing.

Praktijkondersteuners, doktersassistentes, apothekersassistentes en apothekers hebben volgens de wet geen bevoegdheid om indicaties te stellen voor de UR-geneesmiddelen die van toepassing zijn binnen de reizigersadvisering, maar mogen wel algemene adviezen geven over bijvoorbeeld hygiëne en andere preventieve maatregelen voor reizigers. Ook kunnen zij aan de hand van LCR protocollen een algemeen reizigersadvies opstellen onder verantwoordelijkheid van een LCR geregistreerd (huis)arts. Praktijkondersteuners, doktersassistentes, apothekersassistentes en apothekers hebben dus een beperkte rol bij de uitvoering van de reizigersadvisering.

Een aantal aanbieders van (na)scholing over reizigersadvisering bieden deze professionals scholing aan. De aanbieders van deze scholing zijn te vinden bij “Overzicht (na)scholing Reizigersgeneeskundig (huis)arts of Reizigersverpleegkundige”. Het LCR adviseert u contact op te nemen met de desbetreffende nascholingsaanbieder of te kijken op de website van de aanbieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact