Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Het LCR certificeert alleen opleidingen en nascholingen (of de scholing) voor reizigersgeneeskundig (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen. Voor andere professionals (zoals doktersassistentes en apothekers) die zich met reizigersadvisering bezighouden beoordeelt het LCR geen scholing. De reden hiervoor is dat uitsluitend artsen volgens de Geneesmiddelen Wet (GW) een indicatie mogen stellen en vaccins en malariaprofylaxe mogen voorschrijven. (Reizigers)verpleegkundigen mogen in overleg met de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) dit ook onder bepaalde voorwaarden doen.

Praktijkondersteuners, doktersassisentes, apothekersassistentes en apothekers hebben volgens de wet geen bevoegdheid om indicaties te stellen, maar mogen wel algemene adviezen geven over bijvoorbeeld hygiëne, preventieve maatregelen en niet-receptplichtige geneesmiddelen. Ook kunnen zij aan de hand van LCR protocollen een algemeen vaccinatie- en/of malariaprofylaxe advies opstellen onder verantwoordelijkheid van een LCR geregistreerd (huis)arts. Praktijkondersteuners, doktersassisentes, apothekersassistentes en apothekers spelen echter wel een belangrijke rol bij de uitvoering van de reizigersadvisering. Een aantal aanbieders van (na) scholingen voor reizigersgeneeskundig (huis)artsen en (reizigers)verpleegkundigen bieden daarom ook andere professionals werkzaam in de reizigersadvisering scholing aan. Aanbieders van scholing voor overige professionals die werkzaam zijn op het gebied van reizigersadvisering zijn te vinden in het menu onder “Overzicht (na)scholing Reizigersgeneeskundig (huis)arts of Reizigersverpleegkundige”. Het LCR adviseert u contact op te nemen met de desbetreffende nascholingsaanbieder of te kijken op de website van de aanbieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact