Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg

 

Net als in andere velden van de gezondheidszorg wordt ook in de reizigersadvisering voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen opgesteld.


Eerste registratie

Registratie kan uitsluitend worden aangevraagd door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en door kopieën van gevolgde opleidingen mee te sturen. Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.

 

Herregistratie

Geregistreerde reizigersverpleegkundigen ontvangen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn een brief van het LCR met een verzoek voor herregistratie. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor herregistratie tijdig in te sturen. Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, verzoeken wij u een verzoek tot herregistratie in te dienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen. Ook kunt u kijken bij de meest gestelde vragen over de registratie en herregistratie in het LCR Kwaliteitsregister.


Voldoen aan de nascholingsnorm

De nascholingsnorm van het LCR kwaliteitsregister is 40 uur LCR gecertificeerde nascholing per 5 jaar (8 uur per jaar). Om te zien welke scholingen LCR gecertificeerd zijn, kunt u in het menu klikken op 'Overzicht (na)scholing'. Wist u dat naast het volgen van LCR gecertificeerde nascholing er ook andere manieren zijn om punten te behalen voor de herregistratie? Zie hiervoor de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen

 


Overige registers:

Registratie (Reizigers)Verpleegkundigen BIG register

Voor alle verpleegkundigen heeft de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) in 2008 het algemene kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) geopend, zie www.kwaliteitsregistervenvn.nl

 

 

Disclaimer       Contact