Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg

 

In de reizigersadvisering wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen opgesteld. In deze Kwaliteitsnormen staat het opleidingstraject en de voorwaarden voor (her)registratie in het LCR Kwaliteitsregister beschreven.  

Eerste registratie
Voor het indienen van een eerste registratie kunt u via mijnlcr.nl inloggen. De eindverantwoordelijk arts van de locatie waar u werkzaam bent dient u hiervoor eerst toe te voegen (als persoon) in MijnLCR. Vervolgens vindt u onder het tabblad kwaliteit de optie ‘LCR registratie’. Hier kunt u uw registratieverzoek indienen. Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.

 Herregistratie
Geregistreerde reizigersverpleegkundigen ontvangen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn bericht van het LCR met een verzoek zich te herregistreren. Voor het indienen van herregistratie kunt u, na het inloggen op mijnlcr.nl via het tabblad kwaliteit onder 'scholing en herregistratie' een link naar uw nascholingsdossier vinden. Binnen uw nascholingsdossier kunt u alle gevolgde nascholing toevoegen en vervolgens uw herregistratieverzoek indienen. Hier kunt u ook uw werkgeversverklaring uploaden.
Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, kunt u een verzoek tot herregistratie indienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen.

Kosten
De kosten voor een registratie of een herregistratie in het LCR kwaliteitsregister bedragen in 2024 €269,75,= exclusief BTW. Dit is voor de gehele registratieperiode van 5 jaar.

Voldoen aan de nascholingsnorm
De nascholingsnorm van het LCR kwaliteitsregister is 40 uur LCR gecertificeerde nascholing per 5 jaar (8 uur per jaar). Om te zien welke scholingen LCR gecertificeerd zijn, kunt u in het menu klikken op 'Overzicht (na)scholing'. Wist u dat naast het volgen van LCR gecertificeerde nascholing er ook andere manieren zijn om punten te behalen voor de herregistratie? Zie hiervoor de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen

 
Overige registers

Registratie (Reizigers)Verpleegkundigen BIG register
Voor alle verpleegkundigen heeft de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) in 2008 het algemene kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) geopend, zie www.kwaliteitsregistervenvn.nl

 

 

Disclaimer       Contact