Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


In de reguliere opleiding voor artsen en verpleegkundigen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan ziekten die in het buitenland voorkomen of aan advisering over gezondheidsrisico’s aan reizigers. Professionals die werkzaam zijn op het terrein van de reizigersgeneeskunst (advisering) moeten daarvoor speciaal worden opgeleid. Omdat er in de reizigersgeneeskunde altijd veel ontwikkelingen zijn, moeten de artsen en verpleegkundigen in dit vakgebied regelmatig worden bij- en nageschoold.


Het LCR heeft normen opgesteld voor de kwaliteit van de opleiding en nascholing van artsen en verpleegkundigen. Artsen en verpleegkundigen die een door het LCR gecertificeerde basisopleiding hebben gevolgd en ook aan de nascholingsvoorwaarden voldoen, kunnen zich bij het LCR laten registreren. Registratie in het LCR Kwaliteitsregister houdt in dat men voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van de reizigersadvisering. Voor meer informatie over registratie, zie in het keuzemenu '(her)registratie professionals'. Als u wilt weten welke artsen en verpleegkundigen van een vaccinatiebureaus of huisartspraktijk geregistreerd zijn in het LCR Kwaliteitsregister, dan kunt u dit inzien op www.lcr.nl onder Vaccinatie adressen. 

 

Reizigersverpleegkundigen 

Het aantal reizigers naar landen waarvoor vaccinaties worden geadviseerd is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Ook is het aantal advies- en vaccinatiebureaus uitgebreid en heeft er binnen de vaccinatiebureaus een taakverschuiving plaatsgevonden: waar vroeger alle adviezen door artsen werden gegeven, geven nu veelal hiervoor speciaal opgeleide verpleegkundigen, onder verantwoordelijkheid van een arts, de algemene gezondheidsadviezen en de adviezen voor vaccinaties en malariaprofylaxe.

 

 

 

 

Disclaimer       Contact