Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Een belangrijk doel van het LCR is het verbeteren van de kwaliteit van de reizigersgeneeskunde in Nederland. In de reguliere opleiding voor artsen en verpleegkundigen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan ziekten die in het buitenland voorkomen of aan advisering over gezondheidsrisico’s aan reizigers. Professionals die werkzaam zijn op het terrein van de reizigersgeneeskunde moeten daarvoor speciaal worden opgeleid. Omdat er in de reizigersgeneeskunde steeds ontwikkelingen zijn, moeten de artsen en verpleegkundigen in dit vakgebied zich regelmatig bijscholen.


Het LCR heeft normen opgesteld voor de kwaliteit van de opleiding en nascholing van (huis)artsen en verpleegkundigen. Artsen en verpleegkundigen die een door het LCR gecertificeerde basisopleiding hebben gevolgd en ook aan de nascholingsvoorwaarden voldoen, kunnen zich bij het LCR laten registreren. Registratie in het LCR Kwaliteitsregister houdt in dat men voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van de reizigersadvisering. Voor meer informatie zie '(her)registratie professionals' en kies vervolgens voor ‘Reizigersgeneeskundig (huis)artsen’ of voor ‘Reizigersverpleegkundigen’. Als u wilt weten welke artsen en verpleegkundigen van een vaccinatiebureaus of huisartspraktijk geregistreerd zijn in het LCR Kwaliteitsregister, dan kunt u dit inzien op www.lcr.nl onder Vaccinatie adressen. 

 

Reizigersverpleegkundigen 

Het aantal reizigers naar landen waarvoor vaccinaties worden geadviseerd is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Ook is het aantal advies- en vaccinatiebureaus uitgebreid en heeft er binnen deze instellingen een taakverschuiving plaatsgevonden: waar vroeger alle adviezen door artsen werden gegeven, geven nu veelal reizigersverpleegkundigen, onder verantwoordelijkheid van een arts, gezondheidsadviezen en vaccinaties en aan reizigers.

 

 

 

 

Disclaimer       Contact