Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Een belangrijk doel van het LCR is het verbeteren van de kwaliteit van vaccinatiebureaus in Nederland. Daartoe heeft het LCR een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Deze criteria hebben onder meer betrekking op de deskundigheid van het personeel, het voorraadbeheer en de ‘koude keten’ van vaccins en de wetgeving op het terrein van de reizigersadvisering.

Wetgeving

Volgens de wet mogen geneesmiddelen uitsluitend door een arts worden geïndiceerd of voorgeschreven. Onder voorwaarde dat aan de LCR kwaliteitscriteria is voldaan, is in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg afgesproken dat ook verpleegkundigen zelfstandig een reizigersspreekuur mogen houden, mits zij onder supervisie staan van een arts. Dit geldt uitsluitend voor de beroepsgroep verpleegkundigen omdat zij in de wet BIG een zelfstandige bevoegdheid hebben gekregen. Apothekers beschikken vaak eveneens over de landelijke richtlijnen reizigersadvisering. Zij moeten immers het recept van een arts kunnen controleren. Apothekers mogen echter geen medicijnen afgeven zonder recept van een arts. Wel kunnen zij algemene gezondheidsadviezen geven en een zogenaamd 'bruto advies', hetgeen vervolgens door een arts of verpleegkundige moet worden omgezet in een persoonlijk advies. Omdat het voor de werkzaamheid belangrijk is dat de vaccins bij de juiste temperatuur worden bewaard, is ook het toezicht op vaccins wettelijk geregeld. In de wet staat dat artsen en instellingen die vaccins toedienen, deze deugdelijk dienen te bewaren. Zij moeten een registratie bijhouden waaruit duidelijk blijkt op welke datum en aan welke persoon vaccins zijn geleverd en op welke data ze zijn toegediend. Ook dragen zij er zorg voor dat een apotheker toezicht houdt op het handhaven van de ‘koude keten’. Gele koorts vaccinatie mag volgens de Wet publieke gezondheid (artikel 58) alleen gegeven worden door centra die aan de criteria voldoen zoals beschreven in de regeling publieke gezondheid (PG/.ZP-2.892.655 artikel 10 t/m 14) bij de Wet publieke gezondheid, die op 1 december 2008 van kracht is geworden. Een samenvatting en toelichting op de relevante wetteksten vindt u hier. Eén van deze criteria is dat men bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering als gele koorts centrum geregistreerd moet zijn. Adressen van deze gele koorts centra zijn inzichtelijk op lcr.nl onder Vaccinatie adressen.    
 

 

 

 

Disclaimer       Contact