Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Voorwaarden gele koorts abonnement:

Sinds 1 december 2008 moeten reizigersadvies- en vaccinatiebureaus en huisartspraktijken die reizigersadviezen geven en de gele koorts vaccinatie indiceren zich bij het LCR aanmelden voor een gele koorts abonnement. Alleen vaccinatiebureaus en huisartspraktijken die aan de wettelijke voorwaarden voldoen zoals gesteld in de regeling publieke gezondheid (PG/.ZP-2.892.655) bij de nieuwe Wet publieke gezondheid (Wpg, Staatscourant 28 november 2008) kunnen erkend worden als gele koorts centrum. Een samenvatting en toelichting op de relevante wetteksten vindt u hier. Concreet betekent dit dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan wanneer er een aanvraag wordt ingediend voor een gele koorts abonnement:

  • de naam van de arts die verantwoordelijk is voor het gele koorts stempel (dit is de eindverantwoordelijk arts van het vaccinatiebureau of de huisartspraktijk) dient bekend te zijn bij het LCR.
  • deze eindverantwoordelijk arts dient de basisopleiding tot reizigersgeneeskundig (huis)arts te hebben voltooid.
  • deze eindverantwoordelijk arts dient na het behalen van de basisopleiding tot reizigersgeneeskundig (huis)arts te voldoen aan de LCR nascholingsnorm. De norm is gesteld op 40 uur LCR gecertificeerde nascholing in 5 jaar (dit komt neer op gemiddeld 8 uur per jaar).
  • na het voldoen aan de opleidingseisen kunnen artsen zich inschrijven in het LCR Kwaliteitsregister. De inschrijving in het Kwaliteitsregister wordt zichtbaar gemaakt op www.lcr.nl waardoor het ook voor cliёnten duidelijk is dat de eindverantwoordelijk arts van een vaccinatiebureau voldoet aan de LCR Kwaliteitscriteria betreffende de indicatiestelling voor gele koortsvaccinaties. Registratie in het LCR Kwaliteitsregister dient apart te worden aangevraagd.

Op www.lcr.nl onder Vaccinatie adressen kunt u zien of een locatie een erkend gele koorts centrum is.   

 

 

 

 

Disclaimer       Contact