Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Bijwerkingen? Lareb melden!


Melding door de professionals

Bijwerkingen van vaccins en geneesmiddelen moeten worden gemeld aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Zowel meldingen van zorgverleners als van consumenten worden geregistreerd. Op de website vindt u hiervoor elektronische meldformulieren. Vragen van artsen over bijwerkingen Voor overleg of advies over bijwerkingen na vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma kunnen artsen die een abonnement hebben bij het LCR contact opnemen met één van de artsen van het LCR. Voor overleg of advies over bijwerkingen na vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma kunnen artsen contact opnemen met de Afdeling Veiligheidsbewaking en Consultatie Vaccinaties van het RIVM.

Hoe melden?

U kunt als zorgverlener een bijwerking van een vaccin of geneesmiddel melden via het vaccin-meldformulier. Voor een optimale registratie en beoordeling van de bijwerking is het belangrijk dat de melding precies en volledig is. Zo nodig neemt Lareb contact op met de melder om nadere informatie te verkrijgen.


Melding door de reiziger/cliënt

Geneesmiddelen en vaccinaties worden uitgebreid getest, voordat zij geregistreerd worden en op de markt worden toegelaten. In de registratietekst en de bijsluiter staan de mogelijke bijwerkingen beschreven die een vaccin of geneesmiddel kunnen geven. Hoewel vaccinaties en andere geneesmiddelen (zoals malariatabletten) die gebruikt worden door reizigers bij de meeste mensen geen bijwerkingen geven, kunnen bij sommige mensen toch bijwerkingen optreden. Als u zich ongerust maakt omdat u klachten heeft gekregen na vaccinatie of bijwerkingen van malariamedicijnen denkt te hebben dan kunt u contact opnemen met het vaccinatiecentrum waar u geweest bent. Als u ernstig ziek bent en behandeling denkt nodig te hebben dan moet u contact opnemen met uw huisarts. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld en geregistreerd. Enerzijds omdat reizigers dan beter kunnen worden voorgelicht over mogelijke bijwerkingen, anderzijds om te blijven garanderen dat er veilige producten worden aangeboden. Zijn er veel meldingen van bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin, dan kan een waarschuwing voor gebruik worden gegeven. Bij een onacceptabel niveau aan bijwerkingen kan het zelfs van de markt worden gehaald. Mogelijke bijwerkingen van vaccins en geneesmiddelen kunnen al jaren door artsen worden gemeld aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Sinds begin 2011 kunnen ook reizigers en patiënten zelf melding doen van een mogelijke bijwerking na een vaccinatie of bij het gebruik van een geneesmiddel. Hoe kunt u melden? Een mogelijke bijwerking van een vaccin of geneesmiddel kunt u melden via het vaccin-meldformulier. 

Disclaimer       Contact