Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 Fotobalk.jpg

 

Vanaf 1 januari 2017 hanteert het LCR een nieuwe abonnementenstructuur, waarbij er de keuze is tussen een gele koorts en een regulier (niet-gele koorts) abonnement. Als uw locatie geregistreerd is als gele koorts centrum, dan dient u het gele koorts abonnement af te sluiten. Als uw locatie geen gele koorts registratie heeft, dan kunt u het reguliere abonnement afsluiten. Voor meer informatie over een gele koorts registratie en de voorwaarden, zie in de menu balk Registratie gele koorts. 

 

Tarief

Het tarief voor een gele koorts abonnement bedraagt €400 en voor een regulier abonnement €200. Gele koorts centra betalen een hoger tarief, omdat deze worden geacht om kwaliteitsredenen een minimaal aantal reizigers te zien om hun expertise te onderhouden. Dit is in lijn met de Kwaliteitsnormen Opleiding en Registratie Arts waarin staat dat er vanaf oktober 2016 een ervaringsnorm geldt van 50 adviezen per jaar (of 250 adviezen in 5 jaar).   

 

Digitaal of papier?

Bij elk abonnement zal standaard de update voor één papieren protocollenklapper worden geleverd. Dit is echter optioneel. Als u geen klapper wenst af te nemen en uitsluitend gebruik maakt van de digitale protocollen via www.mijnlcr.nl, dan zal jaarlijks een korting van €25,- (excl. BTW) op het abonnement worden gegeven. U dient dit voor 1 februari van het lopende kalenderjaar aan te geven, aangezien daarna de jaarlijkse factuur wordt vastgesteld en wij dan geen kortingen meer kunnen verrekenen.

Extra klappers bestellen kan tegen een tarief van €25,- (excl. BTW) per klapper per jaar.

U kunt in de bijlage van het contract dat wij naar u sturen aangeven of u wel/geen papieren updates voor de klapper wilt ontvangen. Aanmelden voor een abonnement kan via de menu balk > aanmelden. U krijgt vervolgens een contract toegestuurd per post.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact