Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Aanvraagprocedure

LCR abonnees kunnen zich aanmelden voor gele koorts registratie via www.mijnlcr.nl (na het inloggen onder het tabblad Abonnee). Als u nog geen LCR abonnee bent, dan dient u eerst een abonnement aan te vragen via "Aanmelden". Als u een gele koorts abonnement aanvraagt, nemen wij vervolgens contact op om de gele koorts registratie te starten.

Zodra wij uw aanvraag voor een gele koorts registratie hebben ontvangen, ontvangt u een informatiebrief/mail en een factuur voor het officiële gele koortsstempel tegen kostprijs (€ 50,11 incl. BTW). Zodra de factuur is voldaan wordt binnen 14 werkdagen per post een gele koortsstempel toegezonden met een aan de locatie van het vaccinatiecentrum gebonden nummer. U dient het stempelnummer bij ontvangst aan het LCR te bevestigen via gelekoorts@lcr.nl


Uniek nummer

Elk gele koortsstempel bevat een uniek nummer. Dit nummer staat geregistreerd bij het LCR. Hierdoor is van elke stempel, in combinatie met de datum waarop het stempel gezet is, te achterhalen onder verantwoordelijkheid van welke arts en door welk vaccinatiecentrum het stempel is gebruikt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan op deze manier gericht toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen van de Wet publieke gezondheid. De gele koortsstempel mag uitsluitend worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke arts die aan het gele koortsstempel gekoppeld is. Als er op meer locaties reizigersadviezen worden gegeven, dan moet voor elk adres een apart stempel worden aangevraagd met een eigen uniek nummer. Wanneer het gele koortsstempel niet meer wordt gebruikt dan dient deze te worden teruggestuurd naar: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) t.a.v. gele koorts registratie Postbus 1008 1000 BA Amsterdam

De naam van de arts die verantwoordelijk is voor het stempel dient te allen tijde bij het LCR bekend te zijn. Wijzigingen in gegevens dienen direct aan het LCR te worden doorgegeven via gelekoorts@lcr.nl of kunt u zelf aanpassen via www.mijnlcr.nl Een gele koortsstempel dient altijd op de aangevraagde locatie te blijven en kan niet door de eindverantwoordelijk arts worden meegenomen naar een nieuwe locatie! Bij verhuizing van de praktijk kan de stempel wel worden meegenomen, maar het LCR dient hierover geïnformeerd te worden.  

 

 

 

Disclaimer       Contact